Khi bạn tự hào về thành tích của mình, bạn nên nghĩ rằng có nhiều người giỏi hơn bạn, vì vậy đừng nên kiêu ngạo, tương tự, khi bạn buồn về thất bại của mình, bạn cũng nên nghĩ đến người khác, họ cũng sẽ thất bại. họ cũng sẽ buồn, vì vậy đừng vì thất bại mà thậm chí nghi ngờ chính mình.
当你为自己取得成绩而当得意时、应该想到、有很多人比你更优秀、所以千万不要骄傲;同样、当你为自己的失败而伤心时、你也应该想到别人、也会失败、也会难过、所以千万不要因此失败甚至怀疑自己。

有声目录

 1. 假如生活欺骗了你
 2. 【直播回听】越南和英语
 3. 更多百度网盘查看
 4. 更多百度网盘查看
 5. 更多百度网盘查看
 6. 更多百度网盘查看
 7. 更多百度网盘查看
 8. 更多百度网盘查看
 9. 更多百度网盘查看
 10. 更多百度网盘查看
 11. 更多百度网盘查看
 12. 更多百度网盘查看
 13. 更多百度网盘查看
 14. 更多百度网盘查看
 15. 更多百度网盘查看
 16. 更多百度网盘查看
 17. 更多百度网盘查看
 18. 更多百度网盘查看
 19. 更多百度网盘查看
 20. 更多百度网盘查看
如果付款后未跳转链接.请刷新一下网页 如果还是未跳转出链接.加管理补发链接 QQ:2559748269 微信:457758016 不会保存百度网盘的.看教程 打开一个资源链接,然后输入提取码。 如果是手机保存,一定要把链接复制到浏览器,然后登陆自己的百度网盘账号在保存。 直接在网盘APP里是不可以分文件夹保存的,百度会员可以忽略。 使用说明:
1.资源均为百度网盘链接分享
2.购买以后可以直接看到网盘链接
3.把链接粘贴到浏览器填写上提取码
4.把分享的资源保存到自己网盘里即可
5.用手机可以直接在网盘里直接在线收听
5.不是百度会员的话只能每次保存500个文件
6.不是百度会员每次保存一个文件夹就可以了

有声小说 » 越南语

发表评论